Devrimci Proletarya’nın 3. Sayısı Çıktı

321

2024’ü Karşılarken başlığını taşıyan manşet yazısıyla çıkan derginin bu sayısının dosya konusunu kadın sorunu oluşturuyor.

Oya Açan’ın kaleme aldığı Kadın Örgütlenmesinin Uğrakları makalesi, kolektifin kadın çalışmasına yaklaşımının evrimine paralel olarak bu süreçlerde edinilen pratik deneyimden çıkarılan dersleri özetliyor.

Mürüvet Küçük, Kadın Mücadelesinin Tarihsel Gelişimine Genel Bir Bakış-I başlığını taşıyan incelemesinde feminist hareketin doğuşuyla bağlantısı içinde birinci dalga feminist hareketin katkıları yanında zaafları ve yetersizliklerine dikkat çekiyor. Bu sayıda ilk bölümüne yer verdiğimiz bu ufuk açıcı incelemenin 1960 sonrası gelişen ikinci dalga, onun içinde filizlenen sosyalist ve radikal feminizm üzerine değerlendirmelerini içeren ikinci bölümü gelecek sayımızda yer alacak.

Bu sayının dosya yazılarından üçüncüsü de bir tarih okuması. Geç Dönem Osmanlı Modernleşmesi ve Cumhuriyetin Kadına Bakışı başlığını taşıyan makalesinde Eylül Gökçin, bu coğrafyada kadın haklarının nasıl söke söke kazanıldığını sergiliyor.

İnşaat-İş sendikası yöneticilerinden Yunus Özgür, Birleşik Bir Emek Cephesi İçin makalesinde devrimci sınıf sendikacılığı çizgisinde yeni bir devrimci odak yaratmanın önemini ve aciliyetini vurgulayarak bu konuda nasıl kritik bir eşiğe dayanıldığına dikkat çekiyor.

H. Selim Açan Sınıf Özcülük Devrimcilik Değildir makalesinde, Marksist karakterde işçi sınıfı devrimciliği ile nesnel konum olarak ‘işçi’ olmayı fetişleştirerek bu keskinliğin arkasına siperlenerek eski konumlarını kaybedip proletaryanın saflarına katılan kesimlerin ruh hali ve beklentilerini esas alan ‘orta sınıf işçiciliği’ arasındaki fark üzerinde duruyor.

D. Emrah Zıraman ise Sınıfa Diyalektik Bakmak başlıklı makalesinde önce Marksist diyalektik ve tarihsel materyalist yöntemin ayırt edici yönlerini hatırlatıyor; ardından Marksizmi anlamadan ona saldıran hatta “aşmaya” kalkan düşünsel fukaralığın tezahürlerinden biri olarak Guy Standing’in Yeni Tehlikeli Sınıf: Prekarya kitabını örnek veriyor.

DP’nin bu sayısında, konularına hakim iki yetkin imzanın eğitici olduğu kadar da düşündürücü iki yazısı var:

Kendisi de görme engelli olan Burak Sarı, Sağlamcılık Politiktir başlığını taşıyan yazısında yeti farklılıklarını küçümseme ve dışlama gerekçesi yapan sağlamcılık anlayışının sınıfsal karakterini sergiliyor. Sağlamcılıkla ırkçılık, cinsiyetçilik, homofobi ve göçmen düşmanlığı arasındaki ortaklığa dikkat çekiyor.

Avukat Kazım Bayraktar ise Yargıda Merkezileşme ve Nazi Yargısıbaşlığını taşıyan makalesinde Führerci yargı sisteminin karakteristik özelliklerini özetledikten sonra Türkiye’de bugünkü yargı sisteminin bu yöndeki evrimini teşhir ediyor.

Önceki sayılarımızda da çevre ve iklim krizi üzerine bilgilendirici yazılarından tanıdığımız Selçuk Ulu bu sayıda bu kez İnsanın Evrene Hükmetme Arzusu ve Enerji Kontrolü üzerinde duruyor.

Derginin bu sayısının flaş yazılarından biri de Ölüm Orucu direnişçisi TİKB dava tutsağı Esmahan Ekinci ile yapılan bir sohbetin bant çözümlemesi. Sohbetin Ataman Tipi Örgütçülük başlığı altında yayınlanan parçasında Esmahan Ekinci, 12 Eylül faşist cunta döneminde işkencede katledilen yiğit komünist Ataman İnce şahsında proleter devrimci karakterde örgütçülüğün kimi temel çizgilerini hatırlatıyor.

Devrimci Proletarya dergisini İstanbul-Kadıköy’de Espas Kitap-Cafe ve Mephisto ile Taksim Mephisto’dan; Ankara’da Mamak-Tuzluçayır’daki Cem Kırtasiye ve Kızılay Konur Sokak’ta bulunan İmge Kitabevi’nden; İzmir’de ise Yakın kitabevinden bulabilirsiniz.

Öte yandan daha önce yayınlanmış birinci ve ikinci sayılarda yer alan yazılarla o sayıların pdf’lerini buraya tıklayarak okuyabilir ya da indirebilirsiniz.