Dünya

  • Pusulayı Şaşırmak*

    184
    0
    Tarihsel ya da güncel süreç ve olaylara yaklaşımda Marksizm-Leninizm’in ‘sınıf tavrı’ olarak tanımladığı yaklaşım, ‘düşünerek’ yaptığınız çözümlemelerden de önce verdiğiniz ...