Etiket: TİKB

  • Kadın örgütlenmesinin uğrakları

    Oya Açan “Özneleşmek için yapmadığımız her şeyde nesneleşiyor, nesne olmaktan çıkmak için yapmadığımız her şeyde insanlığımızdan bir şeyler yitiriyoruz!” Asırlardır ezilip köleleştirilmenin ...
  • TİKB Programı

    Günümüzde insanlık bir yol ayrımında: “YA BARBARLIK İÇİNDE ÇÖKÜŞ YA SOSYALİZM!..” Proletaryanın ölümsüz önderleri tarafından bundan 150 yıl önce dile getirilen bu ...