Hepinize Merhaba!

166

Devrimci Proletarya, uzun bir aradan sonra 2 aylık dergi olarak yeniden karşınızda.

Yazılı basının yerini çevrimiçi yayınlara bıraktığı bir tarihsel süreçte bu adım ‘…tersine gitmek’ olarak görünecektir muhtemelen. Bu görüşte olanlar haksız da sayılmazlar. O zaman niye böyle bir adım atma ihtiyacı duyduk?..

Kısaca, internet sitemiz ve sosyal medya araçları aracılığıyla ulaşamadığımız, bizi o mecralarda izlemekle birlikte özellikle uzun propaganda yazılarını okumakta ‘zorlanan’ okuyucularımıza ve dışımızdaki kimi kesimlere ellerinin altında bulundurabilecekleri bir araçla ulaşma ihtiyacı olarak özetleyebiliriz bu kararımızın nedenini. Açıkçası bu bir yanıyla da bir deneme olacak bizler için.

Sayılarımızı konu zenginliğini/çeşitliliği de gözeterek ‘dosya’ anlayışıyla hazırlayacağız. Her sayının ağırlığını bir dosya konusu oluşturacak.

Elinizdeki ilk sayımızın dosya başlığı tasfiyecilik.

İkinci sayımızınki Türkiye işçi sınıfının mevcut yapısı, sınıfın genel özellikleri ve sınıf örgütlenmesinin izlemesi gereken yol ana başlığı oluşturacak.

Üçüncü sayımızda ise kadın sorunu, kadın hareketinin geldiği nokta, takılınan eşikler ve aşma yollarını tartışacağız. Sonrasında ekoloji-iklim krizi ve çevre hareketi… Kapitalizmin krizi ve Türkiye kapitalizminin gelişim seyri… ele almayı hedeflediğimiz dosya konuları içinde.

Kürt özgürlük mücadelesinin gündemindeki konularla gündemdeki konulara dair kadın ve sınıf bakış açısından yorumlara dosya konularından bağımsız olarak her sayımızda yer vermeye çalışacağız.

Sosyalizmin sorunları ile Leninist parti kültürü ve kadrolaşma başlıkları da öncelikli konularımız arasında.

Sayfalarımız temel yaklaşımlar noktasında ilkesel ayrılıklarımızın olmadığı dost kalemlerin katkılarına da açık olacak. Onların birikimlerinden bizler de yararlanıp öğreneceğiz.

Umarız Devrimci Proletarya, kendi kendimize çalıp söylediğimiz ‘hoş bir seda’ olarak kalmaz!

Kavgamızda emeği olan geniş anlamda yoldaşlarımızın yanı sıra  dışımızdaki siper yoldaşlarımızın da ilgisini çekip değerlendirme, uyarı ve eleştirileriyle katkıda bulundukları devrimci sosyalist bir fikir platformu  işlevi kazanır.

Yoldaşça duygularla hepinize merhaba!..