Çemberi nasıl yarabiliriz?

186

(…)

Devrimci sosyalist hareketin tarihsel bir sıçrama yaparak öncüleşebilmesinin yolu, görüşümüze göre teori, politikalar, örgütlenme ve pratik düzlemlerde birbirini tamamlayıp güçlendirecek devrimci adımlar bütünlüğünden geçiyor. Bu cephelerden birinin bile ihmali, gelişimi tek yanlılaştırıp dengesizleştirmekle kalmayacak, diğerlerinden herhangi birinde kaydedeceğimiz ilerlemelerin etkisini de zayıflatıp bir süre sonra onların da tıkanması riskini taşıyacaktır.

Bu bütünlük içinde bugünün koşullarında yakalanması gereken halkayı sınıfa ve emekçi kitlelere güven ve umut veren politikalar temelinde yürütülecek etkili birleşik bir pratik faaliyet oluşturmaktadır.

Varlığını pratikteki tutum ve politikalarıyla hissettirmeyen bir ‘devrimci sosyalistlik’ iddiasının, çekim gücü kazanmak şurada dursun her şeyden önce ‘devrimciliği’ tartışmalıdır.

Yalnız bu sağcılıktan kaçınmaya çalışırken bu kez de devrimci pratiği sadece belirli biçim ve yöntemlerin kullanılmasına indirgeyen dar pratikçi yüzeyselliğe savrulunmamalıdır.

(…)

Günümüz koşullarında yürütülecek militan devrimci bir pratik, büyük ölçüde proleterleşmiş bir toplumda sınıfın değişik kesim ve bölükleriyle etle-tırnak misali bir kaynaşma yönelimi içine girmeyi başa yazmak zorundadır. Anlayış düzeyinde kendisini belirli kesimler ve bazı sektörlerle sınırlamamakla birlikte -sosyalist hareketin mevcut güç yetersizliği düşünüldüğünde ‘güç yoğunlaşması’ yaklaşımıyla- başlangıçta başka alan ve sektörlere sıçramayı mümkün kılacak pilot örnekler ve mevziler yaratmaya yoğunlaşmak daha akılcı bir tutum olacaktır.

Bazı bölümlerini aktardığımız bu yazı, 23 Ağustos 2023 tarihinde Alınteri sitesinde yayınlanmıştır:

https://alinteri9.org/2023/08/24/cemberi-nasil-yarabiliriz