4. Sayımız Çıktı

252

Kağıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sayıyı 40 sayfayla sınırlamak zorunda kaldık. Sendikal Mücadelenin Ana Esasları’na dair tezler serisinin birinci bölümüyle yazarlarımız Çiğdem Devran’ın kaleme aldığı Kürt siyasetinde İmha ve Savaş Politikalarının Ekonomik Arka Planı, Poyraz Soysal’ın Türk ve Müslüman olmayan azınlıkların ellerindeki sermayeye devlet zoruyla el koyma yöntemi olarak soykırımların ilk adımını oluşturan Abdülhamid dönemindeki Hamidiye Katliamları’nı hatırlattığı Çökmenin Bahanesi, İnkârın Çürütmesi makalesi ile Doğan Emrah Zıraman’ın internetin gelişim sürecine göz attığı  Bir Savaş Meydanı Olarak İnternet makalesine bu nedenle yer veremedik.

Yeni sayının ağırlığını kadın yazıları oluşturuyor. Mürüvet Küçük, geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız feminist hareketin tarihsel gelişim sürecine eleştirel bakışını bu sayıda da sürdürüyor. Kadın Sorununun Tarihsel Gelişimi- II başlığını taşıyan bu bölümde ikinci dalga feminizm üzerinde duruyor. İlmek Kadın Dayanışması, yürüttükleri kadın çalışmasına dair deneyimlerini İlmek: Kadın Çalışmamızın Bir Ayağı başlığı altında bizlerle paylaşıyor. Esmahan Ekinci ise Kadın Sorununa Kadın Odağından Bakmadık başlığını taşıyan söyleşisinde kadın sorununda 1980 öncesi yaklaşım ve pratiğin özeleştirel bir değerlendirmesini yapıyor.

İnşaat-İş yöneticilerinden Yunus Özgür, İFM Şantiyesi Deneyimi: Dayanışma, Fiili ve Meşru Mücadele-I başlığını taşıyan yazısında, Devrimci Yapı-İş sendikasıyla İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde hayata geçirdikleri militan birlikteliğin hangi anlayıştan hareketle nasıl şekillendiğine dair deneyimlerini aktarıyor.

H. Selim Açan, Kürt Siyasetinde Kronikleşen Türbülans başlığını taşıyan yazısında Kürt yasal siyasetinin 2015 seçimlerinden bu yana yaşadığı bocalamalara dikkat çekerek bunun ideolojik olduğu kadar sosyolojik nedenleri üzerinde duruyor.

Kazım Bayraktar ise ahlâk ve erdemin yüceltilmesine dayalı “devrim” anlayışı ve girişimlerinin çıkmazını Fransız Devrimi’nde Jakobenler özgülünde ele alıp irdelediği yazı dizisinin bu sayıda yayınladığımız ilk bölümünde yapı sökümcü radikal demokrasi anlayışı üzerinde duruyor. Eleştirel inceleme Sol Liberal “Radikal Demokrasi” – I başlığını taşıyor.

Oya Açan, Dönemin Militan Sosyalist Kadro İhtiyacı başlığını taşıyan yazısında kadrolar örgüt ve kitleler arasındaki ilişkilerin nasıl kurulması gerektiği üzerinde duruyor.

“Marazi fenomenler” Döneminde Gençlik başlığını taşıyan yazı ise günümüz gençliğinin karakteristik özelliklerinin şekillenme süreciyle bağlantısı içinde Zafer Partisi gibi ırkçı bir partiye bile kan taşıyan “seküler milliyetçilik” kavramını ele alıyor.

Selçuk Ulu’nun bu sayıdaki yazısı ise yapay zeka konusuna giriş bağlamında kapitalizmin tarihsel gelişimiyle makinalaşma ve otomasyon ilişkisi üzerine. Yazının başlığı yapay zeka tartışmalarında öne çıkan noktalardan birine dair alegori yapıyor: Yapay Zeka İşçi Sınıfının Yerini Alabilir (!)

Daha önce sitemizde yayınlanan Devrimci Bir Odak İhtiyacı yazısının kısa bir özetiyle Yerel Seçimler, SMF ve Tarihsel Kırılma yazıları da Devrimci Proletarya’nın son sayısında yer alan diğer yazılar.

Devrimci Proletarya dergisini İstanbul-Kadıköy’de Espas Kitap-Cafe ve Mephisto ile Taksim Mephisto’dan; Ankara’da Mamak-Tuzluçayır’daki Cem Kırtasiye ve Kızılay Konur Sokak’ta bulunan İmge Kitabevi’nden; İzmir’de ise Yakın kitabevinden bulabilirsiniz.